Naturchem, spol. s r. o.

Odborná měření

Akreditované činnosti:

 • měření hluku
 • měření emisí
 • měření vibrací
 • měření osvětlení
 • měření prašnosti
 • měření mikroklimatických podmínek
 • měření těžkých kovů

Dále provádíme:

 • laboratorní analýzy sloužící jako podklad pro Krajskou hygienickou stanici, ČIŽP a provozní měření
 • psaní odborných posudků dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a oznámení EIA dle 100/2001 Sb.
 • znalecké posudky v oboru ochrany ovzduší, chemického zákona a ochrany vod
 • prodej produktů společnosti Delta OHM S.r.l.

Poskytujeme pro podniky kompletní služby vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší:

Provádíme autorizovaná hygienická měření:

Ověřujeme emise skleníkových plynů za účelem získání emisních povolenek z EU.

Zpracováváme hlukové studie

Nabízíme znaleckou činnost v oborech chemie, čistota ovzduší a vodní hospodářství. Ing. František Hezina byl jmenován znalcem Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Pro podniky vedeme provozní evidence, jednáme s úřady, zastupujeme zákazníka při kontrolách orgánu ochrany ovzduší (Krajský úřad, ČIŽP).

Zpracováváme