Naturchem, spol. s r. o.

Poskytujeme pro podniky kompletní služby vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší:

Provádíme autorizovaná hygienická měření:

Ověřujeme emise skleníkových plynů za účelem získání emisních povolenek z EU.

Zpracováváme hlukové studie

Nabízíme znaleckou činnost v oborech chemie, čistota ovzduší a vodní hospodářství. Ing. František Hezina byl jmenován znalcem Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Pro podniky vedeme provozní evidence, jednáme s úřady, zastupujeme zákazníka při kontrolách orgánu ochrany ovzduší (Krajský úřad, ČIŽP).

Zpracováváme